Om Algaetech

PDFSkriv utE-post

ALGETECH Industrier fokuserer på å produsere algebiomasse i stor skala for utvinning og leveranse av høykvalitets produkter innen farmasi, helsekost, kosmetikk, tilsetningsstoffer i dyre- og fiskefôr og bioenergi. Selskapet har en bred kompetanse og kunnskap innen faget og driver også med forskning og utvikling innen algeproduksjon og teknologi.

ALGETECH Industrier benytter avansert fotobioreaktorteknologi utviklet av det anerkjente tyske forskningsselskapet IGV GmbH. Denne teknologien er i kommersiell bruk i stor skala og ALGETECH har eneretten for denne teknologien i de nordiske landene.

ALGETECH Industrier har patentet for bruken av betaglukaner fra kiselalger (diatomer). Det immunstimulerende betaglukanet glycolaminaran ekstrahert fra kiselalgen Chaetoceros muelleri har i forsøk utført av SINTEF Fiskeri & Havbruk vist seg å være omtrent 40 % mer effektivt sammenlignet med kommersielt betaglukan.

Teknologi og produktfordeler

ALGETECH Industrier AS benytter seg av lukkede rørformede fotobioreaktorer (PBR) i produksjonen av mikroalger. Algene pumpes sammen med vann og næringssalter rundt i de gjennomsiktige rørene slik at de på den mest effektive måte blir belyst for å kunne drive optimal fotosyntese. Algene forbruker omtrent  dobbelt så mye CO2 som vekta si - altså 2 kg CO2 for å produsere 1 kg tørr algebiomasse. Denne lukkede produksjonen starter med sterilteknikk og er praktisk talt aseptisk slik at den blant annet tilfredsstiller næringsmiddeltekniske krav i henhold til HACCP. Metoden er fleksibel og kan tilpasses produksjon av ulike arter mikroalger. Fotobioreaktorteknologien vi benytter er utviklet av den anerkjente tyske forskningsinstitusjonen IGV GmbH og har flere patenterte trekk. ALGETECH Industrier AS har eksklusive rettigheter for denne teknologien innenfor Norden. ALGETECH Industrier AS samarbeider med Gavita AS for å videreutvikle teknologien, og bruk av veksthusbelysning er sentralt. Veksthusbelysning er både et supplement til sollyset og bidrar til å stabilisere produksjonen slik at er mulig å produsere året rundt. I Norden er lysforholdene like velegnet for produksjon av mikroalger i rørformede fotobioreaktorer som andre steder i verden. Allerede i Tyskland gir sommersola såpass varme at glassrørene må kjøles ned med overrisling av vann. Hvis vannet inni rørene overstiger 25 grader vil algebiomassen risikere å kollapse. I Norge har vi flere soltimer på sommeren samt at sola står lavere på himmelen hvilket er gunstig for en jevnere belysning av fotobioreaktoren, og om vinteren vil varmen fra veksthusbelysningen være tilstrekkelig for å opprettholde en gunstig produksjonstemperatur.

Kontaktinfo

Algaetech Industrier AS

Postadresse:
= Postboks 151
= 3291 Stavern

Besøksadresse:
= Sjøparken Larvik
= 3290 Stavern

Jan Berg-Nilsen

Styrets formann
Mobil:    41603993
Epost:    jbn@algaetech.no